مؤسسه نگارستان اندیشه به عنوان مجری پروژه پرفا، وظیفه ی توزیع کتاب ها، همکاری در برگزاری دور ه ها و جذب زبان آموز را برعهده دارد.
دفتر شماره یک : خیابان قدس، کوچه آذین، شماره 10 واحد 3
دفتر شماره دو : خیابان آزادی، خیابان استاد بهزاد، شماره 29 واحد 7
تلفکس : 66978881
تلفن : 66435423 و 66435416
وب گاه : www.cins.ir
رایانامه : info@cins.ir